Dans För Hälsa av Anna Duberg
Den psykiska ohälsan bland ungdomar är idag alarmerande hög och nytänkande insatser efterfrågas. ”Dansprojektet” är en vetenskaplig randomiserad studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro Universitet; som visar att regelbunden dans gav signifikanta hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade besvär.
Resultaten visade ökad självskattad hälsa, stärkt självtillit, minskade kroppsliga och emotionella stress-relaterade besvär, minskad trötthet och även minskad användning av smärtstillande medicin. Hälsoekonomiska analyser visar att insatsen är kostnadseffektiv; beroende på låga omkostnader, ökad livskvalitet samt på minskat antal besök till elevhälsan.

Dans kan således utgöra ett komplement till elevhälsan i arbetet med att stärka psykisk hälsa. För att nå goda resultat har det dock visat sig avgörande att vissa nyckelfaktorer följs; såsom prestationsfrihet och stödjande gemenskap.

KURSER OCH UTBILDNINGAR


Dans för Hälsas instruktörskurser ger inblick i forskningens metod och resultat, samtliga nyckelfaktorer, bakomliggande metodik och pedagogik samt de verktyg du behöver för att starta verksamheten. Allt material, effektutvärdering samt tillgång till nätverket, webbportal med koreografi-bank och kunskapsutveckling, samt certifiering ingår.

2019-03-28 - 2019-03-29 VÄSTERÅS

2019-04-24 - 2019-04-25 Eslöv

2019-10-10 - 2019-10-11 Örebro


“I vanliga fall har man alltid en roll – men i dans får man vara den man är inombords.” “

– A, 15 år

“Man blir sprudlande. Man blir full av liv liksom!”

– S, 17 år

“Bäst är att komma till dansen och bara få vara sig själv.”

– J, 16 år

“Jag har aldrig förr mött en tjejgrupp där alla känner att vi stöttar varandra.”

– S, 16 år

“När jag dansar är det som att – här är JAG.
Här står jag med mina fötter och får göra vad jag vill..!”

– A, 14 år

“Det känns som att man svettades ut den där gamla skiten som man kommer med – och så öppnas det en helt ny människa inom en.”

– L, 15 år

“I hela samhället är ju betyg eller poäng.
Det är så skönt att komma till dansen och släppa allting!”

– O, 16 år

Dans för Hälsas verksamhet är framtagen med stöd från Social Impact Lab, Örebro Universitet.