Dans För Hälsa av Anna Duberg

LÅT MIG DANSA

Kortfilm av Camilla Skagerström, Dokumentärserieministeriet. Sändes på SVT 190515.

Den psykiska ohälsan bland ungdomar är idag alarmerande hög och nytänkande insatser efterfrågas. Dans för Hälsa är metodiken bakom ”Dansprojektet” – en vetenskaplig randomiserad studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro Universitet. Studien visar att regelbunden dans gav hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella besvär. “Dans för Hälsa” används nu över hela Sverige för att att stärka psykisk hälsa hos ungdomar, oftast som komplement till elevhälsan, men också inom primärvård och barn och ungdoms-psykiatri.

Forskningsresultaten i Dansprojektet visade att regelbunden kravlös dans med fokus på rörelseglädje gav förbättrad självskattad hälsa, stärkt självtillit, minskade kroppsliga och emotionella stress-relaterade besvär, minskad trötthet och även minskad användning av analgetika. Fler studier behövs dock för att ytterligare stärka evidensgraden. Hälsoekonomiska analyser visar att insatsen är kostnadseffektiv av tre anledningar; låga omkostnader, ökad livskvalitet och ett minskat antal besök till elevhälsan.

Dans för Hälsas instruktörskurser ger inblick i forskningens metod och resultat, samtliga nyckelfaktorer, bakomliggande metodik och pedagogik samt de verktyg du behöver för att starta verksamheten i er kontext.

INSTRUKTÖRSKURSER

Instruktörskursen är två dagar och ges regelbundet på olika orter i Sverige. För att gå kursen behöver du ha grundutbildning inom vård eller pedagogik samt dansvana. Kursmaterial (skriftligt och filmat), tillgång till nationella nätverket med stödfunktion, samt webbportal med koreografi-bank och kunskapsutveckling ingår i kurspriset (fr.o.m. november 8 800 kr exkl moms).

2019-10-10 - 2019-10-11 Örebro
2019-12-03 - 2019-12-04 VÄSTERÅS

“I vanliga fall har man alltid en roll – men i dans får man vara den man är inombords.” “

– A, 15 år

“Man blir sprudlande. Man blir full av liv liksom!”

– S, 17 år

“Bäst är att komma till dansen och bara få vara sig själv.”

– J, 16 år

“Jag har aldrig förr mött en tjejgrupp där alla känner att vi stöttar varandra.”

– S, 16 år

“När jag dansar är det som att – här är JAG.
Här står jag med mina fötter och får göra vad jag vill..!”

– A, 14 år

“Det känns som att man svettades ut den där gamla skiten som man kommer med – och så öppnas det en helt ny människa inom en.”

– L, 15 år

“I hela samhället är ju betyg eller poäng.
Det är så skönt att komma till dansen och släppa allting!”

– O, 16 år

Dans för Hälsas verksamhet är framtagen med stöd från Social Impact Lab, Örebro Universitet.