FORSKNING HÄR FINNS VI KURSER PRESS ANNA DUBERG INSTRUKTÖR

ANVÄNDARVILLKOR

Godkännande

Det här dokumentet innehåller riktlinjer för hur du får använda websidan Dans För Hälsa; genom att använda denna webbsida, accepterar du användarvillkoren tillfullo. Om du inte godkänner villkoren nedan, skall du avbryta användandet av Dans För Hälsa.


Ägarskap och innehåll

Webbsidan Dans För Hälsa och dess innehåll ägs av det svenska bolaget Dans För Hälsa Duberg AB. Webbsidan innehåller texter, information, mjukvara, fotografier, videor, musik samt annat material och tjänster – sammanfattat under namnet “Innehåll” i texten nedan. Du har inte tillåtelse att
• Återpublicera innehållet, ej heller sälja, hyra ut eller upplåta underlicens
• Bearbeta, duplicera, kopiera eller på annat sätt modifiera innehållet
• Visa innehållet offentligt

Genom att använda Dans För Hälsa, godkänner Du att Innehållet är skyddat av Upphovsrättslagen (samt skyddet av immateriella rättigheter) och att dessa rättigheter gäller i alla nu existerande, och även i framtiden utvecklade, medier.


Ditt beteende på Dans För Hälsa

Om vi tillhandahåller användar-ID (Username) och lösenord (Password), tar du ansvar för att hålla den informationen konfidentiell. Du får inte använda vår webbsida för att lagra, överföra, använda, publicera och/eller distribuera någon kod eller material som innehåller (eller är länkat till) skadlig programvara, såsom spyware, time-bombs, datavirus, Trojanska hästar, worms, keystrokes, loggers eller rootkits. Du får inte genomföra systematisk insamling av data (scraping, data mining, extraktion, harvesting) utan vårt skriftliga godkännande.


Din tillgång till Dans För Hälsa

Om du väljer att registrera dig som instruktör på Dans För Hälsa – vilket ger möjlighet att logga in och ta del av våra koreografier, utbildningar och annat medlemsmaterial – så kommer ditt namn lagras i vår databas. Vårt mål är att denna webbsida och dess tjänster ska vara konstant tillgänglig. Dans För Hälsa kan dock inte hållas ansvarig om webbsidan vid något tillfälle skulle vara nedstängd. Din tillgång till webbsidan kan tillfälligt upphöra utan förvarning, i händelse av underhållsarbete eller av anledningar bortom vår kontroll.


Ansvarsfriskrivning

Denna webbsidas utseende och tjänster kan komma att förändras. Sidan kan även innehålla felaktigheter och skrivfel. Du förstår och godkänner härmed att Dans För Hälsa inte kan hållas ansvarig för någon direkt, indirekt, oförutsedd och/eller påföljande skada, inklusive förlorad inkomst eller förväntad vinst, förlorad goodwill och kundkrets och/eller dataförlust orsakad av användandet – eller begränsningen att använda – denna webbsida. Du godkänner att din enda lösning vid eventuellt missnöje med denna webbtjänst, är att sluta använda den.


Länkar

Dans För Hälsa kan i vissa lägen tillhandahålla länkar till andra webbsidor, men kan inte hållas ansvarig för pålitligheten och innehållet på dessa länkade sidor.


Ombearbetning av användarvillkor

Dessa användarvillkor kan komma att ombearbetas. Förändrade användarvillkor gäller från det datum de publiceras. Vänligen återbesök denna sida regelbundet, för att förvissa dig om att du tagit del av den relevanta versionen.


Cookies

Dans För Hälsa använder cookies för att förbättra kvaliteten på ditt besök på webbplatsen. En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator. Filen spar dina personliga preferenser samt en del teknisk information. Cookien kan inte identifiera dig som person, utan bara vilken webbläsare du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte förstöra någon information på din dator.