FORSKNING HÄR FINNS VI KURSER PRESS ANNA DUBERG INSTRUKTÖR

ANNA DUBERG

INTERVENTIONSANSVARIG
Anna Duberg är interventions- och kursansvarig i Dans för Hälsa. Hon är Medicine Doktor i Hälsovetenskap, Forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, samt Fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin, Region Örebro län.
I Annas avhandlingsarbete
om hur dans och rörelseglädje kan stärka psykisk hälsa kombineras hennes fysioterapeutiska fokus på stressreduktion, kroppskännedom och ungdomshälsa med hennes personliga intresse för dans.
Anna har uppmärksammats för sitt engagemang gällande rörelse för psykisk hälsa för ungdomar vid flertal tillfällen. År 2017 blev hon nominerad av GEN-PEP som “Årets Peppare” och hon har vid två tillfällen blivit finalist i kategorin “Årets förebild” i Guldhjärtat.
År 2018 fick hon ta emot priset “Årets Forskning” på Yogagalan i Stockholm. Intervju som gavs i samband med detta finns att läsa HÄR.
Anna varvar idag sitt forskningsarbete med nationell implementering och idéutveckling på Social Impact Lab, Örebro Universitet.

CV finns HÄR. Pågående forskningsprojekt är bl.a. “Just in TIME” som undersöker effekt av dans och yoga på återkommande magsmärta. Dansinspiration med Anna finns HÄR och HÄR.

Aktuella event:
* Infoträff om “Dansa utan krav”, Stockholm 18 december kl 10.00. Arrangör: Kompetenscentrum för kultur och hälsa och Dans i Stockholm Stad. Anmälningsdatum passerat. Läs mer
HÄR.
* Seminarium ‘Dans för Hälsa’, Akademiska sjukhuset, Uppsala 18 december kl 14.00. Arrangör: Kulturenheten, Region Uppsala.
* Föreläsning Malmö kulturskola, 7 januari.
* Föreläsning Enköping 9 januari kl 19.00. Arrangör: Zonta Enköping.
* Föreläsning Stockholm, 1 februari. Fysioterapeuter, HaboPed.
* Föreläsning Umeå 4 februari kl 13.30. Temadag Kultur och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Arrangör: VIDD.
* YOGA GAMES 8-10 februari 2019, Stockholm. Föreläsning 9/2 kl 18.00 “Fysisk aktivitet för psykisk hälsa” + Workshop 10/2 kl 14.00 “Rörelse för Hälsa”. Välkommen att boka din plats! Läs mer HÄR
* SPRINGTIME TRAVEL Training Camp Portugal 13-20 april 2019 “Familjeveckan” Välkommen att boka platser till hela familjen! Läs mer HÄR

Kontakt: [email protected]