NÄSTA KURS

28-29 MARS 2019
Känner ni igen problematiken kring psykisk ohälsa för ungdomar, har en vision om att arbeta med frågan och är intresserade av att implementera dans som stärkande insats? Välkommen att boka plats på Dans för Hälsas grundkurs! Under två dagar erbjuds tillgång till metodiken, forskningen och pedagogiken kring kravlös dans som icke-farmakologisk insats för ungdomar. Tips: Under 2018 har samtliga grundkurser blivit fullbokade så dröj inte alltför länge med din anmälan om du vet att du vill gå.

För att kunna vara instruktör i Dans för Hälsa är det lämpligt om du har grundprofession inom vård eller pedagogik samt har erfarenhet av att leda dansgrupper (eller dansintresse). Samarbete med elevhälsa är en förutsättning för rekrytering och stöd. Däremot är det inget krav att det är etablerat innan du går kursen.

Grundkurs
Öppna grundkurser under 2019: den 28-29 mars (plats: Orresta, utanför Västerås) samt 10-11 oktober (plats: centrala Örebro).
Även: 6-7 december i Jönköping (Region Jönköpings län har företräde) + 24-25 april 2019 i Lund (alla välkomna)
Hur: två heldagar (schema för kursen skickas ut separat)
Kursinnehåll: Bakomliggande metodik för dansprojektet som insats för ungdomar med psykisk ohälsa; vetenskaplig översikt gällande fysisk aktivitet och mental hälsa samt evidensbaserade insatser vid psykisk ohälsa hos unga, erfarenheter och forskningsresultat från genomförd studie. Information om tänkbara bakomliggande verksamma mekanismer samt diskussion kring omsorg och etiska aspekter. Danskoreografier (ett urval), guidning i coachning av eget skapande, samarbetsövningar, avslappningsmetoder och bakomliggande pedagogik. Bemötande, stöd i planering och upplägg av danslektionen, diskussion om lokal anpassning och utveckling av Dans för Hälsa som intervention.
OBS Antalet platser på utbildningen är begränsat.
Ytterligare möjlighet: önskar lokal grundkurs hos Er vid annan tidpunkt så finns Anna tillgänglig för bokning i mån av tid och enligt överenskommelse. (Grupp om minst 6 personer.)
Pris: 8 200:- plus moms per person om anmälan sker under 2018. År 2019 höjs kurspriset till 8 800:-.
Ingår i priset: Lunch och fika under kursdagarna. + Utvärderingsmaterial baslinje och uppföljning. + Inlogg till webportal med koreografibank samt plattform för kompetensutveckling. + Tillgång till det nationella nätverket av (nu) 164 Dans för Hälsa-instruktörer som finns över hela Sverige. + Avhandlingen och allt samlat material inkl. lektionsupplägg och nyckelfaktorer.

Anmälan: sker till kursansvarig anna.duberg@dansforhalsa.se.

Välkommen med din anmälan!

Och sen då?
Efter grundkursen startar ditt arbete på hemmaplan. Kontakter etableras om det inte är gjort och planeringen av arbetet följer era behov och er projektplan. Dans för Hälsa rekommenderar att grundupplägget i metoden följs och att utvärdering sker regelbundet. Eftersom du som instruktör har inlogg till webbportal och tillgång till nätverket (ffa genom inträde i Facebook-grupp men även via mail, portal och fysiska träffar) så har du tillgång till ett generöst forum för stöd och inspiration. Information om förfarandet kring certifiering ges av Anna vid kurstillfällen. Varje år ges även en fördjupningsdag (boost-dag) för fortsatt kunskapsutveckling och inspiration. År 2019 är denna dag planerad till den 11 maj.