FORSKNING HÄR FINNS VI KURSER MEDIA ANNA DUBERG MEDLEMSPORTAL

KURSER

Känner ni igen problematiken kring psykisk ohälsa för ungdomar, planerar att arbeta med frågan och är intresserade av att använda Dans för Hälsas metod? Välkommen med anmälan till någon av våra instruktörskurser!

Hur anmäler man sig?
Klicka på den kurs du vill gå, längst ner på den här sidan. (Om det är fullbokat så finns kölistor.) För att ansöka om en plats på kursen behöver du anmäla dig med några ord om din utbildning / yrke samt en kort formulering om hur och var du önskar arbeta med Dans för Hälsa. Därefter får du svar om du blivit antagen till kursen. Om du fått positivt svar blir din anmälan blir bindande. Du har möjlighet att avboka din plats kostnadsfritt fram till 8 veckor innan kursstart.

Vem kan gå kursen?
Du behöver ha grundutbildning inom vård eller pedagogik, samt även viss dansvana. Du behöver kunna känna dig bekväm med att leda dans för att kunna förmedla rörelseglädje. Erfarenhet av att möta målgruppen som du ska arbeta med är värdefullt. Du behöver vara beredd att arbeta i samverkan med elevhälsa eller dyl.

Hur går det till?
Instruktörskursen är två dagar och ger den teoretiska och praktiska kunskapsgrund som krävs för uppstart av insats enligt Dans för Hälsas metod.

Vad ingår i priset?
I kursavgiften ingår allt skriftligt och filmat utbildningsmaterial, Annas avhandling, effektutvärderingsmaterial, lunch och fika/frukt båda kursdagarna, samt inlogg till medlemsportal på hemsidan som erbjuder uppdaterad koreografibank och kompetensutveckling. Efter att du gått kursen, får du också tillgång till Dans för Hälsas generösa nätverk i Sverige (idag 317 utbildade instruktörer), du får använda Dans för Hälsas logga, en plats på Dans för Hälsas karta samt vid behov handledning från Anna.

Arrangera instruktörskurs
Vill ni arrangera Dans för Hälsas instruktörskurs hos Er? Det är ev. möjligt. Ca 6 månaders framförhållning rekommenderas. Minst 10 pers. Maila Anna för detaljer och planering.

TIPS FÖR EN BRA START

• Förankring i er organisations ledning gällande finansiering av både instruktörskurs och genomförande av insatsen.
• Samarbete med elevhälsa för möjlighet till rekrytering av ungdomar samt fortlöpande stöd.
• Ta fram informationsmaterial som underlättar arbetet. Inspireras av goda exempel! Region Stockholms material finns HÄR. Norrbottens material finns HÄR
Visa gärna Dans för Hälsas film.
• Skapa en arbetsgrupp där aktuella nyckelpersoner och instruktörerna ingår. Utforma en tidsplan.
• Erbjud “prova-på”-tillfällen för både elevhälsopersonal och ungdomar. Exempel på stabil implementering av Dans för Hälsa är bl.a. verksamheten ”Bara Dansa” i Örebro, ”Dansa utan krav” i Jönköpings län och ”Dansa Pausa” i Karlskoga.

“Vi valde att göra det här till en ordinarie verksamhet eftersom vi vet att det fungerar. Vi började som ett projekt och satte upp vissa mål, vi ville se om det gav effekt inom verksamheten. När vi hade gjort projektet så utvärderade vi. Vi såg då att elevhälsan fick färre besök och den kostnaden som vi stoppade in gav effekter så att det var värt varenda krona.”

Folkhälsochef,
Folkhälsoförvaltningen, Karlskoga och Degerfors kommuner

VÄLJ KURS

VÄSTERÅS
INSTRUKTÖRSKURS, ORRESTA

2019-12-03 - 2019-12-04

Det finns 2 platser kvar.

Välkommen till Dans för Hälsas instruktörskurs som den här gången även ger info om hur metoden kan användas för vuxna!
Som deltagare på kursen på Orresta har du goda förutsättningar till nätverkande med dina nya kollegor eftersom många väljer att bo kvar på anläggningen och njuta av gemensam middag på kvällen. (https://orrestagolf.se)

Örebro
INSTRUKTÖRSKURS, ÖREBRO

2020-02-13 - 2020-02-14

Det finns 4 platser kvar.

Välkommen till Dans för Hälsas instruktörskurs som här erbjuds i Örebro. Teoretiska delen kommer ges på Scandic Grand, nära södra tågstationen. Att gå kursen i februari ger dig ett bra tidsupplägg; förslagsvis planering under våren och start till hösten.

VÄSTERÅS
INSTRUKTÖRSKURS, ORRESTA

2020-03-12 - 2020-03-13

Det finns 20 platser kvar.

Som deltagare på Dans för Hälsas instruktörskurs på Orresta har du goda förutsättningar till nätverkande med dina nya kollegor, eftersom många väljer att bo kvar på anläggningen och njuta av gemensam middag på kvällen. (https://orrestagolf.se)